Iskolánk 2023 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére.

Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton – a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül
a Komáromi Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskolát érdemesnek ítélte Az

Oktatási Hivatal
Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező,
infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is
példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai
módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai
szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony
tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat
eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető
által kijelölt pedagógus közreműködésével.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a
pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jógyakorlatai:

 • A kezdő fúvósok beintegrálásának folyamata a nagy létszámú Egressy Fúvószenekarba, a
  zenetanárok mentorként foglalkoznak a még rutintalan zenészpalántákkal.
 • A vonósok esetében a kezdőknek tücsökzenekar ad lehetőséget a zenekari feladatok
  gyakorlására, majd a Lehár Ifjúsági Vonószenekarban kapnak lehetőséget a komolyabb
  zenekari muzsikálásra.
 • Ütőhangszeres kamaraegyüttes kinevelése Mottó: „A világ felgyorsult, nekünk egy dolgunk
  van, megpróbálni követni a gyerekeket.” Ronald Johnson
 • Hangszerbemutató program a zene világnapján az óvodások részére Mottó:" Gyermekkorunk
  jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit
  díszített" – Chateubrian
 • A Kovács-módszer alkalmazása intézményünkben
 • Szakmai műhelyfoglalkozások és versenyszervezés

Kapcsolattartó:     
Hozák Adrienn intézményvezető
Telefon: 34/340- 247 Komáromi Egressy Béni AMI
email: egressyzeneiskola@gmail.com

Elérhetőségeink: 2900 Komárom, Klapka György u.54.