Add meg itt a címsor szövegét

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány 1993-ban kezdte meg működését, jelenlegi elnöke László Beáta. Létrehozói az Egressy Béni Zeneiskola és a Garabonciás Néptáncegyüttes.

Céljai: a zeneoktatás tárgyi-technikai feltételeinek fejlesztése, és a város és a kistérség művészeti életének gazdagítása rendszeres, nívós rendezvényekkel, a műveltség növekedésének elősegítése és terjesztése.
Ezen célok megvalósítása érdekében az Alapítvány támogatást nyújt:

Az Egressy Béni Zeneiskola tanulóinak egyéni támogatása továbbképzési, utazási költségeinek térítéséhez, saját hangszer vagy egyéb eszköz beszerzéséhez.
Azon művészeti csoportoknak, amelyeknek tagjai az Egressy Béni Zeneiskolában tanulnak, dolgoznak, pl.:

 • fesztiválokon, egyéb bemutatókon való részvétel költségeinek térítéséhez,
 • eszközök beszerzéséhez,
 • fenntartásukhoz szükséges bármely más költségekhez,
 • szakmai táborozás költségeihez,
 • előadóművészeti tevékenység finanszírozásához.

Az alapítvány céljainak megvalósításának érdekében:

 • tevékenyen hozzájárul hazai és külföldi tanulmányi utak, koncertlátogatások szervezéséhez,
 • valamint cserekapcsolatok létrehozásához és ápolásához,
 • segédkezik taneszközök beszerzésében,
 • pénztámogatást nyújt,
 • költségeket vállal át,
 • pályázatokat ír ki.
 • nyári táborokat szervez.

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány évente mintegy 40-60 városi, testvérvárosi, iskolai és egyéb kulturális rendezvényen közreműködik, önálló rendezvényeket-előadásokat szervez, illetve támogatóként, szponzorként szerepel az Egressy Béni Zeneiskola tanulói, dolgozói körében rendezett programokon. Fontos alapítványunk értékközvetítő szerepe, hiszen egyre több olyan tanuló jár a zeneiskolába, akinek a családi háttere csak a beiskolázást teszi lehetővé, a tanórán kívüli zenei, kulturális élményeket nem biztosítja (mentális, vagy anyagi okokból). Alapítványunk éppen ezeknek a „plusz” értékeknek a közvetítésére vállalkozik.

Az Alapítványnak alkalmazottja nincs, feladatait önkéntes munka révén látja el. Tevékenységéről rendszeres beszámoló ezen honlapon érhető el.

Az Alapítvány örömmel fogadja minden komáromi és környékbeli zeneszerető és a helyi kultúra fejlesztése iránt elkötelezett támogatója adójának 1%-os felajánlásait.

Adószám: 18601314-1-11

Megtisztelő támogatását ezúton is, illetve előre is köszönjük!

X