Add meg itt a címsor szövegét

Ki járhat az Egressy Béni Zeneiskolába, azaz a komáromi zeneiskolába?

Bárki, aki a minimális felvételi követelményeknek (melyek elsősorban a zenei hallásra és ritmusérzékre vonatkoznak) megfelel.
Térítési díjat fizetni 6-22 éves korig, afölött az iskola szolgáltatásait csak a teljes bekerülési költség fedezése – vagyis tandíjfizetés – ellenében lehet

Hány éves korban célszerű elkezdeni?

Zongora, gitár, furulya hangszereket kell otthonra megvásárolni, a többit az iskolában kölcsönözzük.

Hogyan lehet / kell hangszert választani?

Hangszerválasztás előképző második évfolyamtól lehetséges, ha megfelelő a szellemi érettség, hallás és ritmusérzék, mozgáskészség az adott hangszerre
(pl.: kézügyesség, laza izomzat, száj- és fogazat állapota a fúvósoknál).

A hangszert meg kell vennem?

Zongora, gitár, furulya hangszereket kell otthonra megvásárolni, a többit az iskolában kölcsönözzük.

Miért tanuljon a gyermekem zenét, ha nem lesz zenész?

A zenetanulás közösségformáló ereje által hat a fiatal személyiség fejlődésére, kapcsolatteremtő képességének, érzelmi életének gazdagodására.
Arra ösztönzi őt, hogy a zeneiskolában szerzett élményeket felnőtt korában is keresse a kulturális élet különböző területein.

Miért nem ingyenes a zeneoktatás?

A zeneoktatás nem tartozik a tankötelezettség alá, így térítési díjat kell fizetni.
Ám az még így is csak a bekerülési összeg 10-15%-át teszi ki éves szinten.

Mire jó a zenekar és a zenei tábor?

Zenekar, zenei tábor: közös tudás, folyamatos visszajelzés, személyes felelősségvállalás, közösségi-kohéziós erő, élmény, kreativitás, érzelmiintelligenciafejlesztés – egymásra figyelés, alkalmazkodó készség.

Miért kell szolfézst tanulni?

A szolfézs kötelező elméleti tárgy, mely hallásgyakorlatokkal, zenei írás, olvasással, memóriafejlesztéssel segíti a hangszertanulást.
4. osztály elvégzése után választható – továbbra szolfézs, vagy zenetörténet, zenekar, énekkar tanulása a hangszer mellett.

Van kötelező zongora tárgy nem zongoristáknak?

Kötelező zongora csak a zenei pályára készülőknek van, heti 1 x 30 perc.

Hogyan lehet zenei pályára továbblépni a városi zeneiskolából? Mikor, miből lehet tudni, hogy érdemes ezen gondolkodni?

Zenei pályára a főtárgy tanár javaslata alapján és felkészítésével lehet jelentkezni. Feltétel a kiváló és sikeres zenei előmenetel és a hosszú éveken át kitartó, rendkívüli szorgalom.pályára készülőknek van, heti 1 x 30 perc.

Kihez fordulhatok, ha kérdésem vagy panaszom van az iskolával és szolgáltatásaival kapcsolatban?

Kérdésekkel az igazgatóhoz illetve helyetteshez, valamint a Polgármesteri Hivatal oktatási referenséhez lehet fordulni, illetve Komárom város jegyzőjéhez.
További kérdéseivel a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken kereshet

ALAPÍTVÁNYUNK

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány 1993-ban kezdte meg működését. Létrehozói az Egressy Béni Zeneiskola és a Garabonciás Néptáncegyüttes.

EGRESSY TEREM

A 120 fő befogadására képes, színházi előadások fény- és hangtechnikai kiszolgálására is alkalmas, hangversenyzongorával, külön utcai bejárattal és kiszolgáló helyiségekkel rendelkező, kiváló akusztikájú koncertterem.

ISKOLÁNKRÓL

Az iskolaév – az általános- és középiskolás gyakorlatot követve – két félévből áll, melyek után nyári szünet következik. A zeneiskolai oktatás szeptemberben kezdődik, és az általános iskolai tanévzárás előtt fejeződik be.
X