Add meg itt a címsor szövegét

A zenetanulás nagyon sokáig úri és egyházi kiváltság volt – leginkább azért, mert kevesen engedhették meg maguknak a magántanítás luxusát.

Tény, hogy „szimultán” hangszeres oktatást adni eredményesen nem igazán lehet, hiszen a bármilyen zeneszerszámon játszani megtanulni nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudás, technika megszerzése is, ez pedig koncentrációt, a tanár és a tanuló elmélyült figyelmét igényli, vagyis leginkább egyéni képzést feltételez. A tanár tehát nem járhat úgy körbe a diákjai között egy nagy „gyakorlószobában” úgy mint a személyi edző egy fitneszteremben.

A zeneiskolák – melyek hazánkban a második világháború után jelentek meg nagyobb számban – azáltal, hogy az elméleti tudást (a szolfézst, összhangzattani alapokat) csoportosan, a hangszeres és énekes képzést pedig mindenkinek ugyanazon a helyszínen, de lényegében magánórák keretében adják át, lehetővé teszik, hogy könnyen elérhetően és mégis „gazdaságosan” tanulhasson bárki hangszeren játszani, illetve képezhesse a hangját. Külön előnye az félig „általános”, félig „magán” képzésnek, hogy a többi, azonos helyen, de más tanszakon tanuló diákkal könnyen lehet zenekart alakítani, és így az együtt muzsikálást is megismerni, megszeretni. Aki pedig képes másokkal együtt mind maga, mind pedig mások (a Közönség!) számára élvezhető dallamokat játszani, a mesterség igazi tudásának, magas szintű művelésének küszöbére ért. Arra a szintre, ahol mindenképpen öröm a zenélés, még ha nem is hív fellépni a Művészetek Palotája, a Metropolitan Opera vagy a Scala.

Zenét tanulni persze nemcsak egyszerűen megengedhető, a zenetanulásban való kitartás haszna pedig nemcsak az (újra)alkotás öröme. Agykutatók, pszichológusok, pedagógusok egyöntetűen hangsúlyozzák a zenetanulás jelentőségét, mely hozzájárul a kreativitás, a tehetség, az önismeret, az önkifejezés képességének felismeréséhez és kibontásához. Azt mindenki tudja, milyen fontos szerepet játszik a játék: ezáltal érik, fejlődik a gyermek, él át és ért meg szituációkat, kockáztat és sikerélményhez jut, ezen keresztül bontakozik ki szelleme, személyisége. S ami a legfontosabb: elvonatkoztat, empátiáját fejleszti, megtanul viselkedni, esztétikai elvárásai, példaképei lesznek. Ezt a fajta fejlődést a hangszeres és zenekari játék minden más gyakorlatnál könnyebben, mégis eredményesebben mozdítja elő.

A lényeg: a zenetanulás, a művészeti tevékenység mintát ad, nem egyszerű lexikális tudást, nem cél nélküli versenyfutást. Alkotó együttműködésre és a hibák korrigálására nevel. A zeneoktatás helye olyan iskola, mely mindenkinek szól és olyan speciális nevelési igényt elégít ki, melynek jelentőségét – éppen magyar tudósok és zeneszerzők munkássága nyomán – ma a világon mindenhol elismerik Európától Új-Zélandon át Japánig. A személyre szabott fejlesztésnek a zeneoktatás intézményein kívül jelenleg egyedül a legelitebb magánképzésekben vannak értékelhető eredményei Magyarországon.

A zeneoktatás sikerének titka a fentiekben elmondottakban, leírtakban rejlik: a képességek kibontakozásának csak részben a tanár és az oktatási módszer a kulcsa – a legfontosabb a zene és a hozzá kapcsolódó gondolatok-motivációk megismerése, megértése, valamint az alkotás (szereplés) és az együttműködés felelőssége. Ezek által válhatnak a jó zeneiskolákból (például tőlünk) kikerülő gyermekek sikeressé – nemcsak a zenében.

Amit az iskoláról tudni kell

Az iskolaév – az általános- és középiskolás gyakorlatot követve – két félévből áll, melyek után nyári szünet következik. A zeneiskolai oktatás szeptemberben kezdődik, és az általános iskolai tanévzárás előtt fejeződik be.

A hangszeres és elméleti oktatás délutáni órákban történik az iskola épületében (Komárom, Klapka György út 54.). Az előképző órákat – a kicsi gyermekek zeneiskolába járását könnyítendő – az általános iskolákban, helyben tartjuk meg.

Az előképző (heti 2 x 45 perc) két évfolyamból áll:

  • Kiselőképzőben gyermekjáték és gyermekdalok tanulása, sok-sok éneklés zajlik.
  • Nagyelőképzőben a gyermekek megismerkednek a zenei írás-olvasás alapjaival.

Hangszerválasztás nagyelőképző alatt, illetve után történik (ritmusérzék, hallás, mozgáskészség, kézügyesség képességvizsgálata után).

A hangszertanulás (heti 2 x 30 perc) mellett elméleti (szolfézs) oktatásban (heti 1 x 90 perc) részesülnek a tanulók 6+4 évfolyamon. A tanulmányi előmenetelt szövegesen, illetve érdemjegyekkel értékeljük.

A negyedik évfolyam elvégzése után kötelezően választható tárgyak a hangszer mellett:

  • szolfézs,
  • zenetörténet,
  • zenekar,
  • kamarazene,
  • kórus.

A zenei tanulmányokat 6 éves kortól lehet kezdeni, kivéve a magánéneket, mely 13-14 éves kortól (mutálás után) javasolt.

Hangszerkölcsönzés: furulya, gitár és zongora kivételével valamennyi hangszert kölcsönzi az iskola, csekély hozzájárulási díj ellenében. A hangszerek és tokjaik, valamint az iskola által biztosított kották meglétéért, állapotáért a tanulók (illetve gondviselőik) felelősséggel tartoznak.

Beiratkozás: minden évben rendes és pótbeiratkozási időpontok kerülnek meghirdetésre. Ezek pontos (aktuális) dátumait az Eseménynaptár menüpont tartalmazza.

Itt lesz a zene mindenkié!
A hangszerek széles választéka és képzett tanárok várják a diákokat.
A jelentkezők az alábbi tanszakok közül választhatnak:

VONÓS
(hegedű, gordonka, brácsa)

Tanárok:
Karacs Judit
Mátesz Éva
Olajos Hanga
Pazdernik Erzsébet
Tirbus Ildikó

FAFÚVÓS
(furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon) Tanárok:
Bejcziné Régner Krisztina
Sajti Erzsébet
Karikás Dávid
Pál Tímea
Szabó Ferenc
Szabó-László Anikó

RÉZFÚVÓS
(kürt, trombita, harsona, tuba)

Tanárok:
Szilli Ákos
Vörös Szabolcs
Hábetler Krisztián

GITÁR

Tanár
Danyi Bertalan

ZONGORA

Tanárok:
Bellus Dorottya
Csonki Márta Flóra
Erdélyi Judit
Hikisch-Szilli Ilona
Kovács Dániel
Vadász Attila

ÜTŐ

Tanárok:
Menyhárt László

MAGÁNÉNEK

Tanárok:
Chrisztu Olympia

ELŐKÉPZŐ

Tanárok:
Bagóné Erzse Dóra
Csonki Márta Flóra
Hozák Adrienn
Mátesz Éva
Takácsné Fekete Patrícia

ALAPÍTVÁNYUNK

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány 1993-ban kezdte meg működését. Létrehozói az Egressy Béni Zeneiskola és a Garabonciás Néptáncegyüttes.

EGRESSY TEREM

A 120 fő befogadására képes, színházi előadások fény- és hangtechnikai kiszolgálására is alkalmas, hangversenyzongorával, külön utcai bejárattal és kiszolgáló helyiségekkel rendelkező, kiváló akusztikájú koncertterem.

ISKOLÁNKRÓL

Az iskolaév – az általános- és középiskolás gyakorlatot követve – két félévből áll, melyek után nyári szünet következik. A zeneiskolai oktatás szeptemberben kezdődik, és az általános iskolai tanévzárás előtt fejeződik be.
X