Tájékoztatás a 2014/15-ös tanév térítési díjairól

Tisztelt Szülők!

A térítési díjakkal kapcsolatban értesítjük Önöket, hogy – a korábbi tájékoztatás ellenére-a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ nem küldött iskolánk részére új térítési díj szabályzatot. Így a Komáromi Tankerülettől kapott szóbeli tájékoztatás értelmében az eddig használt szabályzat alapján kerülnek megállapításra a 2014/2015-ös tanév I. félévének térítési díjai. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezen összegek a Központ utasítása alapján, a félév során változhatnak.

A névre szóló csekkeket a szeptember 5-i órabeosztáson, vagy az első hangszeres órán minden növendék átveheti a főtárgy tanárától, az előképzős növendékeink pedig a szolfézstanáraiktól. A térítési díj befizetésének határideje: 2014. szeptember 26. A befizetést igazoló csekk feladóvevényét további adminisztráció céljából szíveskedjenek a főtárgy tanár részére eljuttatni.

Kérjük azokat a szülőket, akiknek gyermekei az elmúlt tanévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek és így térítési díj mentességre voltak jogosultak, tanulmányozzák át az ezzel kapcsolatos törvényi változásokat.

Komárom, 2014. augusztus 29.

Tisztelettel:

Hozák Adrienn

igazgató

ALAPÍTVÁNYUNK

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány 1993-ban kezdte meg működését. Létrehozói az Egressy Béni Zeneiskola és a Garabonciás Néptáncegyüttes.

EGRESSY TEREM

A 120 fő befogadására képes, színházi előadások fény- és hangtechnikai kiszolgálására is alkalmas, hangversenyzongorával, külön utcai bejárattal és kiszolgáló helyiségekkel rendelkező, kiváló akusztikájú koncertterem.

ISKOLÁNRÓL

Az iskolaév – az általános- és középiskolás gyakorlatot követve – két félévből áll, melyek után nyári szünet következik. A zeneiskolai oktatás szeptemberben kezdődik, és az általános iskolai tanévzárás előtt fejeződik be.

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány

örömmel fogadja minden komáromi és környékbeli zeneszerető és a helyi kultúra fejlesztése iránt elkötelezett támogatója adójának 1%-os felajánlásait.

Adószám: 18601314-1-11

Megtisztelő támogatását ezúton is, illetve előre is köszönjük!

X