Az iskola működése

Az iskolaév – az általános- és középiskolás gyakorlatot követve – két félévből áll, melyek után nyári szünet következik. A zeneiskolai oktatás szeptemberben kezdődik, és az általános iskolai tanévzárás előtt fejeződik be.

A hangszeres és elméleti oktatás délutáni órákban történik az iskola épületében (Komárom, Klapka György út 54.). Az előképző órákat – a kicsi gyermekek zeneiskolába járását könnyítendő – az általános iskolákban, helyben tartjuk meg.
Az előképző (heti 2 x 45 perc) két évfolyamból áll:

  • Kiselőképzőben gyermekjáték és gyermekdalok tanulása, sok-sok éneklés zajlik.
  • Nagyelőképzőben a gyermekek megismerkednek a zenei írás-olvasás alapjaival.

Hangszerválasztás nagyelőképző alatt, illetve után történik (ritmusérzék, hallás, mozgáskészség, kézügyesség képességvizsgálata után).

hangszertanulás (heti 2 x 30 perc) mellett elméleti (szolfézs) oktatásban (heti 1 x 90 perc) részesülnek a tanulók 6+4 évfolyamon. A tanulmányi előmenetelt szövegesen, illetve érdemjegyekkel értékeljük.

A negyedik évfolyam elvégzése után kötelezően választható tárgyak a hangszer mellett:

  • szolfézs,
  • zenetörténet,
  • zenekar,
  • kamarazene,
  • kórus.

A zenei tanulmányokat 6 éves kortól lehet kezdeni, kivéve a magánéneket, mely 16 éves kortól (mutálás után) javasolt.
Hangszerkölcsönzés: furulya, gitár és zongora kivételével valamennyi hangszert kölcsönzi az iskola, csekély hozzájárulási díj ellenében. A hangszerek és tokjaik, valamint az iskola által biztosított kották meglétéért, állapotáért a tanulók (illetve gondviselőik) felelősséggel tartoznak.

Beiratkozás: minden évben rendes és pótbeiratkozási időpontok kerülnek meghirdetésre. Ezek pontos (aktuális) dátumait az Eseménynaptár menüpont tartalmazza.