Alapítványunk

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány 1993-ban kezdte meg működését. Létrehozói az Egressy Béni Zeneiskola és a Garabonciás Néptáncegyüttes.
Céljai: a zeneoktatás tárgyi-technikai feltételeinek fejlesztése, és a város és a kistérség művészeti életének gazdagítása rendszeres, nívós rendezvényekkel, a műveltség növekedésének elősegítése és terjesztése.
Ezen célok megvalósítása érdekében az Alapítvány támogatást nyújt:

 • Az Egressy Béni Zeneiskola tanulóinak egyéni támogatása továbbképzési, utazási költségeinek térítéséhez, saját hangszer vagy egyéb eszköz beszerzéséhez.
 • Azon művészeti csoportoknak, amelyeknek tagjai az Egressy Béni Zeneiskolában tanulnak, dolgoznak, pl.:
  • fesztiválokon, egyéb bemutatókon való részvétel költségeinek térítéséhez,
  • eszközök beszerzéséhez,
  • fenntartásukhoz szükséges bármely más költségekhez,
  • szakmai táborozás költségeihez,
  • előadóművészeti tevékenység finanszírozásához.

Az alapítvány céljainak megvalósításának érdekében:

 • tevékenyen hozzájárul hazai és külföldi tanulmányi utak, koncertlátogatások szervezéséhez,
 • valamint cserekapcsolatok létrehozásához és ápolásához,
 • segédkezik taneszközök beszerzésében,
 • pénztámogatást nyújt,
 • költségeket vállal át,
 • pályázatokat ír ki.
 • nyári táborokat szervez.

Az „Összhang” Közművelődési Alapítvány évente mintegy 40-60 városi, testvérvárosi, iskolai és egyéb kulturális rendezvényen közreműködik, önálló rendezvényeket-előadásokat szervez, illetve támogatóként, szponzorként szerepel az Egressy Béni Zeneiskola tanulói, dolgozói körében rendezett programokon. Fontos alapítványunk értékközvetítő szerepe, hiszen egyre több olyan tanuló jár a zeneiskolába, akinek a családi háttere csak a beiskolázást teszi lehetővé, a tanórán kívüli zenei, kulturális élményeket nem biztosítja (mentális, vagy anyagi okokból). Alapítványunk éppen ezeknek a „plusz” értékeknek a közvetítésére vállalkozik.

Az Alapítványnak alkalmazottja nincs, feladatait önkéntes munka révén látja el. Tevékenységéről rendszeres beszámoló ezen honlap Letöltések, multimédia menüpontjában érhető el.

Az Alapítvány örömmel fogadja minden komáromi és környékbeli zeneszerető és a helyi kultúra fejlesztése iránt elkötelezett támogatója adójának 1%-os felajánlásait.

Adószám: 18601314-1-11

Megtisztelő támogatását ezúton is, illetve előre is köszönjük!